כ"ט תשרי ה'תשע"ה

דף הבית
על אתר
תולדות חייו
ספרי הרב

מתורת הרב
רעיון החירות - בהלכה ובהגות
ג' ניסן ה'תשע"ד 18:23
יהדות ירוקה
ח' שבט ה'תשע"ד 21:07
על הניסים ועל הגבורות
ד' כסליו ה'תשע"ד 00:00
לרשימה
אמונה ומחשבה
שביבי אורות לפורים - לרגל יום הזיכרון של רבנו הרצ"י קוק זצ"ל
י"א אדר ב' ה'תשע"ד 18:27
אחדות הגוף והנפש
ח' שבט ה'תשע"ד 10:12
הלהבה והנרות
י"א כסליו ה'תשע"ד 18:00
לרשימה
לקט שיעורים
"ושמרתם את המצות"
ג' ניסן ה'תשע"ד 17:45
ביקורת ציבורית – מעלות ומגבלות
י"א אדר ב' ה'תשע"ד 18:13
עליה למחכמה בתשעה באב
ב' אב ה'תשע"ג 14:27
טומאה וטהרה - לפרשת מצורע

מאת: מו"ר הרה"ג יעקב אריאל
בוד המקדש
הרמב"ם מנמק את ענין הטומאה בכבוד המקדש. כידוע, הלכות טומאה וטהרה לא נוהגות בדרך כלל בימינו (להוציא אחת מהן: טומאת הנידה, שהיא מלווה גם באיסור), כי אין להן משמעות לחיי החולין היומיומיים. רק במקום אחד יש להלכות הטומאה השלכה מעשית: למקום המקדש. "בכל קודש לא תיגע ואל המקדש לא תבוא עד מלאת ימי טהרה". ומשום כך מנועים אנו בדרך כלל מלהיכנס להר-הבית, כי כולנו טמאים בטומאות שונות. לדעת הרמב"ם, המקדש הוא הסיבה להלכות הטומאה. כדי שאדם יעריך ויכבד את מקום המקדש עליו להיות מוגבל בכניסתו למקדש. אין זה מקום רגיל המותר בכניסה בכל עת ובכל שעה. זהו מקום קדוש! עצם ההמנעות מכניסה למקדש ברוב המקרים, והיתר הכניסה רק לאחר טבילה וטהרה (הנמשכת בטומאות מסוימות שבעה ימים ) מכינים את האדם נפשית ליראת המקדש וכבודו.
רעיון זה טעון עדיין הסבר. מה ראתה התורה להטיל את הטומאה על מקרים ספציפיים אלו דווקא? (אכן, הרמב"ם לשיטתו סבור שאין לדרוש טעם לפרטי המצוות, אלא רק לעקרונות הכלליים שלהן). על שאלה זו עונה רבנו סעדיה גאון: כשנבדוק, נמצא שכל הטומאות מתייחסות למוות. המת הוא אבי אבות הטומאה. בעלי חיים (פרט ... המשך


Hosted by PAT-TECH