ו' כסליו ה'תשע"ה

דף הבית
על אתר
תולדות חייו
ספרי הרב

מתורת הרב
תמים תהיה עם ה” א-להיך
כ"א חשון ה'תשע"ה 19:00
תקשורת
י"ד חשון ה'תשע"ה 17:59
רעיון החירות - בהלכה ובהגות
ג' ניסן ה'תשע"ד 18:23
לרשימה
אמונה ומחשבה
הירבה להם תורה ומצוות
י"ד חשון ה'תשע"ה 13:13
שביבי אורות לפורים - לרגל יום הזיכרון של רבנו הרצ"י קוק זצ"ל
י"א אדר ב' ה'תשע"ד 18:27
אחדות הגוף והנפש
ח' שבט ה'תשע"ד 10:12
לרשימה
לקט שיעורים
"לא תשימון עליו נשך"
י"ד חשון ה'תשע"ה 13:34
"ושמרתם את המצות"
ג' ניסן ה'תשע"ד 17:45
ביקורת ציבורית – מעלות ומגבלות
י"א אדר ב' ה'תשע"ד 18:13
גוי אחד בארץ - לפרשת ויצא

מאת: מו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
תנאיה המיוחדים של ארץ ישראל מטילים על עם ישראל תפקידים רבים, מגוונים ואף מקוטבים. שלמות מקסימלית דורשת הארץ: שלמות רוחנית, עד כדי השגה נבואית; פעילות כלכלית קשה ומתישה; תעסוקה בטחונית מסוכנת, המחייבת אימון רב, מסירות רבה, ומשאבים גדולים. כל תפקיד דורש את האדם כולו, על ראשו, קרבו וכרעיו, וכמעט אינו מותיר לו זמן לעיסוק אחר. הקיטוב בין נושאי התפקידים השונים הוא כמעט בלתי נמנע. אבות האומה ובוניה, מניחי היסודות לבית ישראל, הניחו גם את התשתית הנחוצה לאחדותו של עם ישראל.
פרשת חייו רבת התלאות והייסורים של יעקב אבינו היא דוגמא לכך.
אבן הראשה
ידועה האגדה, המיישבת את הסתירה בין "אבני המקום" שהיו בתחילה, לבין האבן האחת שיעקב מקים למחרת החלום הגדול. האבנים רבו ביניהן. כל אחת מהן אמרה: "עלי יניח צדיק את ראשו", עד שנעשו אבן אחת. אולם אין לפרשה כפשוטה. וכי יש לאבנים לב לדעת היכן יניח צדיק את ראשו? וכי מסוגלות הן להתלכד יחד לאבן אחת? אין ספק שרעיון עמוק טמון באגדה מופלאה זו. וכך מפרשה המהר"ל מפראג (גור אריה שם): במציאות המוחשית יש אבנים רבות ונפרדות זו מזו. האדם, במוחו החושב הנמצא בראשו, מ... המשך


Hosted by PAT-TECH